Skatteverkets regler för gåvor

2021 är det speciella regler för gåvor till anställda. 

Under perioden 1 januari – 31 december kan en arbetsgivare ge en eller flera gåvor skattefritt till sina anställda för 2000 kr utöver det vanliga beloppet på 500 kr.

Läs mer på skatteverkets hemsida: 

https://skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/gavor