Skatteverkets regler för gåvor

2020 är det speciella regler för gåvor till anställda. 

Under perioden juni–december kan en arbetsgivare ge en eller flera gåvor skattefritt till sina anställda för 1000 kr utöver det vanliga beloppet på 450 kr

Läs mer på skatteverkets hemsida: 

https://skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/gavor.4.7459477810df5bccdd4800014379.html?q=g%C3%A5vor